Zmiany w ustawie o Prawie Wodnym mające uniemożliwić zrzut nieczystości z jachtów do wód śródlądowych

Kilka dni temu poseł na Sejm IX kadencji Michał Wypij przedstawił propozycje zmian w ustawie o Prawie Wodnym (z 20.07.2017r.) oraz w Rozporządzaniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (z 05.11.2010r.) –  mające uniemożliwić zrzut nieczystości z jachtów […]